Головна | Мій профіль | Реєстрація | Вихід | Вхід | RSSСубота, 17.04.2021, 04:36

Меню сайту
Новини
Форма входу

Новини Освіта.UA

Нормативно-правове та методичне забезпечення виховного процесу

                                                       

                                                 

 Про методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році                                        

                                                    

Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 - 2020 роки                                      

                                            

Методичні рекомендації з організації патріотичного виховання дітей та учнівської молоді у 2014/2015 навчальному році.

                                       

Про методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році  Лист МОН  України № 1/9-376 від 25.07.14 року

                                       

Методичні рекомендації щодо складання звіту з виховної роботи

                         

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №1243 від 31.10.2011

Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів

загальноосвітніх навчальних закладів України 

                                    

                 Законодавча нормативна база освітньої діяльності 
                      з профілактики правопорушень серед підлітків

Дитинство - найважливіший, самобутній і неповторний період у становленні особистості. Саме в дитячі роки людина потребує найбільшої уваги та захисту. Від ставлення до дітей, розуміння їхніх проблем, інтересів та потреб, стану охорони дитинства залежить не тільки доля кожної конкретної дитини, а й розвиток суспільства в цілому.

Базовим документом, спрямованим на захист дітей, є Конвенція про права дитини, прийнята Організацією Об'єднаних Націй.

З часу ратифікації Конвенції про права дитини Україна значно просунулася як на шляху вдосконалення нормативно-правової бази, покликаної забезпечити виконання положень Конвенції ООН про права дитини, так і в справі забезпечення цих прав на практиці.

Найголовніший закон - Конституція України - гарантує рівність у правах дітей незалежно від походження, а також від того, народилися вони в шлюбі чи ні.

Будь-яке насильство над дитиною та її експлуатація переслідуються законом. Утримання та виховання дітей, позбавлених батьківського піклування, покладаються на державу.

На основі Конституції прийнято низку законів та підзаконних актів, які можна поділити на кілька груп.

Законодавча нормативна база освітньої діяльності 
з профілактики правопорушень серед підлітків

                                  

Нормативно-правове та методичне забезпечення виховного процесу

1. Загальна декларація прав людини, прийнята і проголошена Генеральною асамблеєю Організації Об’єднаних Націй 10 грудня 1948 року.

2. Декларація прав дитини, проголошена Генеральною асамблеєю Організацій Об’єднаних Націй 20 листопада 1959 року.

3. Конвенція про права дитини, прийнята Генеральною асамблеєю Організації Об’єднаних Націй 20 листопада 1989 року.

4. Всесвітня декларація про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей, прийнята на Всесвітній зустрічі на вищому рівні в інтересах дітей, яка відбулася в Організації Об’єднаних Націй в м. Нью-Йорку 30 вересня 1990 року.

5. Конституція (Основний Закон) України, прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 року.

6. Концепція виховання дітей і молоді в національній системі освіти, затверджена колегією Міністерства освіти і науки України 28 лютого 1996 року.

7. Проект Концепції виховання громадянина України // Позакласний час.плюс. – 2006. – № 3. – С. 15-31.

8. Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах України. // Директор школи. – 2005. – № 38. – с. 23-32.

9. «Про молодіжні та дитячі громадські організації» від 23.05.1991 року № 1060-ХІІ.

10. Концепція художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах, наказ Міністерства освіти і науки України від 25 лютого 2004 року № 151/14.

11. Концепція формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 21.06.2004 року № 605.

12. Додаток № 4 до рішення Колегії МОН від 17.08.2000 «Рекомендації щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України» (Освіта Україні. – 2000. -№ 33 (16 серпня)).

13. «Про посилення уваги до використання державної символіки у дошкільних. загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладах» Методичний лист Міністерства освіти і науки України від 25.02.2004 року № 1/9-86.

14. Рекомендації щодо організації і проведення методичної роботи з педагогічними кадрами в системі післядипломної педагогічної освіти.  Міністерство освіти і науки Українивід 03.07.2002 р. № 1/9 – 318

15. Рекомендації щодо планування роботи класного керівника навчального закладу системи загальноосвітньої середньої освіти, Міністерство освіти і науки України від 30.08.2002 року № 1/9-392.// Директор школи. – 2003. – № 3-4.

16. Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти. від 16 вересня 2006 р. № 434.

17. Про затвердження Змін до «Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти». Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.06.2006 року № 489.

18.  "Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України".  Наказ Міністерства освіти і науки України від 31.10.2011 року № 1243 .
 
19. "Про методичні рекомендаціїї з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2013/2014  навчальному році."  Методичний лист Міністерства освіти і науки України від 08.07.13 року №1/9-480.

 


Закони України
19. «Про освіту» від 23.03.1996 р. № 100/96-ВР (зі змінами і доповненнями).
20. «Про загальну середню освіту» від 12.05.1999 р. № 651-ХІV.
21. «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000 р. № 1841-ІІІ.

Укази Президента України
22. «Про затвердження Національної доктрини розвитку освіти» від 17.04.2002 р. № 347/2002.
23. «Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності у суспільстві та утвердження здорового способу життя» від 15.03.2002 р. № 258/2002.
24.«Про Національну програму правової освіти населення» від 18.10.2001 р. № 992/2001.
25. «Про заходи щодо поліпшення становища багатодітних сімей» від 12.11.1999 р. № 1460/99.
26. «Про додаткові заходи щодо посилення соціального захисту багатодітних і неповних сімей» від 20.12.2000 р. № 1396/2000.

Постанови Кабінету Міністрів України

27. «Про затвердження Державної програми «Онкологія» на 2002 – 2006 рр.» від 29.03.2002 р. № 392.
28. «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад» від 14.06.2000 р. № 946.
29. «Про Програму «Українська родина» від 14.03.2001 р. № 243.
30. «Про затвердження Національної програми патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства» від 15.09.1999 р. № 1697.
31. «Про Програму запобігання торгівлі жінками та дітьми» від 25.09.1999 р. № 1768.
32. Проект Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку Української державності // Педагогічна газета. – 2000 р. - № 6(72) (червень).
33. Концепція державної сімейної політики, схвалена Постановою Верховної Ради України від 17.09.1999 р. № 1063-ХІV.

Література
34. Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник. – К.: Видавничий центр «Академія» , 2003.
35. Доценко Т. Крок за кроком до дитячого самоврядування: Методичний посібник для координаторів та лідерів дитячого самоврядування. – Кіровоград, 2003.
36. Дем’янюк Т.Д., Лашта В.І., Мельничук Л.С., Байрамова М.Г. Інноваційні технології методичної роботи з педагогічними кадрами району: Навчально-методичний посібник. – Рівне: Волинські обереги, 2005 – 250 с.
37. Коберник О.М. Управління виховним процесом у загальноосвітньому навчальному закладі: Монографія. – К.: Наук. світ, 2003. – 230 с.
38. Кацинська Л. Виховний процес в сучасній школі. Рівне, 1997.
39. Орієнтовний зміст виховання в національній школі. – Київ, 1996. – 132 с.
40. Практична педагогіка виховання: Посібник з теорії та методики виховання/ за ред. Красовицького. – Київ-Іванофранківськ.: «ПЛАЙ» , 2000.
41. Сорока Г.І. Організація виховної роботи: планування, аналіз, методичне забезпечення. – Х.: Вид. група «Основа» , 2005. – 128 с.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Під час ведення ділової документації класний керівник керується слідуючими документами:
 1. Наказ Міністерства освіти і науки України від 23 червня 2000 р. N 240 "Інструкція з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах"
 2.Посадова інструкція класного керівника
 3. Наказ МОН України від від 06.09.2000 №434 "Про затвердження Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти"
 4. Лист МОН України від 14.08.2008 N 1/9-520 "Щодо планування роботи класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти"
 5.Наказ МОН України від 17.05.2005 № 297 "Про подолання проявів бюрократизму в освіті".
Наша школа
Пошук по сайту
Профспілка
Друзі сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Погода в Іванкові
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Архів записів
Новини Педпреси

Copyright MyCorp © 2021
Створити безкоштовний сайт на uCoz